Máy Fax Brother

Máy Fax Brother

Tổng cộng có 3 sản phẩm

2.480.000 VNĐ
Chưa được đánh giá
Cấu hình Máy Fax giấy nhiệt. Màn hình hiển thị LCD 1 dòng 16 ký tự. Tốc độ Modem 9.6Kbps. Tính năng khóa hệ thống. Tự động cắt giấy.

4.700.000 VNĐ
Chưa được đánh giá
Cấu hình Tích hợp máy trả lời kỹ thuật số, Kết nối máy vi tính, Quảng bá, Loa ngoàiFax tốc độ cao, Khả năng chứa nhiều giấy, Dung lượng bộ nhớ Fax, Sao chép nhiều trang.

4.900.000 VNĐ
Chưa được đánh giá
Cấu hình Kết nối máy vi tính Fax tốc độ cao Khả năng chứa nhiều giấy Dung lượng bộ nhớ Fax Sao chép nhiều trang