Máy cán màng

Máy cán màng

Tổng cộng có 2 sản phẩm

1.850.000 VNĐ
Chưa được đánh giá
Cấu hình Sử dụng công nghệ ép nhiệt, ép nguội.. Khổ A3, A4.... Cán 1 mặt, Hai mặt tự động... Tùy chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu.

2.050.000 VNĐ
Chưa được đánh giá
Cấu hình Sử dụng nhiệt cán màng Kích thước A3, A4... Chức năng cán 1 mặt, 2 mặt Điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu sử dụng.